سامان سنندجی | Saman Sanandai

صفحه اول

“خلق ایده”

“طرح ریزی ایده”

“جستجو و تحقیق”

“اجرا ایده”

“کارآفرینان امروزی چطوری از نوآوری برای خلق کسب و کارهای بسیار موفق استفاده می کنند؟”

“ساختن – اندازه گیری – یادگیری”

فعالیت پایه ای یک کسب و کار نوپا این است که ایده ها را تبدیل به محصول کرده و اندازه گیری کند که چگونه مشتریان پاسخ می دهند و سپس یاد بگیرد که چرخش انجام دهد یا حال فعلی خود را حفظ کند. همه فرآیند های کسب و کار نوپای موفق باید برای شتاب بخشیدن به این حلقه بازخورد بسیج شوند.

“مشاهده همه”

موفقیت ها نتیجه کار گروهی است و بر اساس تخصص فنی و سبک خلاقانه است که یک راه حل کامل برای مشتریان ارائه می شود. در این جا قصد دارم شما را با برخی از افراد متخصص که همه آنها از دوستان من هستند و در پروژه های مختلف از آنها یاری می گیرم، آشنا کنم که می توانید در زمینه تخصصی مورد نظر از آنها راهنمایی و مشاوره بگیرید.

WhatsApp chat