مقاله

اسکمپر و اصول آن

اسکمپر
روش اسکمپر به شما در ایجاد ایده ها برای محصولات و خدمات جدید با تشویق شما برای پرسیدن هقت نوع مختلف از سؤالات کمک می کند که به شما در درک این امر کمک می کند که شما چطور می توانید محصولات، خدمات، مسائل و ایده های موجود را نوآوری کرده و بهبود بخشید. اسکمپر یک مخفف شکل گرفته از اختصار: جایگزینی، ترکیب، سازگاری، اصلاح (همچنین بزرگنمایی و کوچک سازی)، استفاده دیگر، حذف، و معکوس می باشد. اسکمپر تکنیک تفکر جانبی می باشد که وضع موجود را به چالش می کشد و به ما در کشف احتمال های جدید کمک می کند.

اسکمپر به یک سری از جرقه ها یا تحریکات اندیشه اشاره دارد که به شما برای نوآوری در یک محصول موجود، خدمات یا وضعیت، با نگاه کردن از طریق لنزهای مختلف کمک می کند. هفت لن تحریک کننده در روش اسکمپر وجود دارد: جایگزینی، ترکیب، سازگاری، اصلاح (همچنین بزرگنمایی و کوچک سازی)، استفاده دیگر، حذف، و عکس آن.
بهترین روش: نحوه استفاده از اسکمپر

• نخست، محصول یا خدمات موجود را انتخاب کنید. آن می تواند محصول، خدمات یا ایده موجود باشد که شما می خواهید بهبود بخشید یا اینکه می تواند نقطه شروع بزرگی برای پیشرفت آینده باشد.
• آنگاه به سادگی به پائین لیست بروید و سؤالات مربوط به هر یک از هفت عنصر را بپرسید. لطفاً به راهنمای گام به گام ما در زیر نگاه کنید.
• سؤالات به ارزش ها، منافع، خدمات، نقاط تماس، ویژگی های محصول، قیمت گذاری، بازارها و اساساً هر جنبه مرتبط دیگر را اعمال کنید که شما ممکن است قادر باشید به آن فکر کنید که به نیازهای فکری شما ارتباط دارد.
• به پاسخ هایی نگاه کنید که شما فکر می کنید. آیا هر یک از پاسخ ها به عنوان راه حل های مؤثر برجسته می شوند؟ آیا شما می توانید از هر یک از آنها برای ایجاد محصول جدید استفاده کنید یا محصول موجود را توسعه دهید؟
• ایده های خوب را بیابید و آنها را بیشتر کشف کنید.
مثال – مک دونالد

به عنوان مثال مؤسس مک دونالد، ری کراک را در نظر بگیرید. از آنجا که او پیش از این همه کارهای سخت را انجام داده است، اکنون برای ما شناسایی برخی از ایده ها آسان می باشد که او در روش اسکمپر به کار می برد:
• استفاده های دیگر: فروش رستوان ها و املاک و مستغلات بجای فقط همبرگز.
• حذف: اجازه دادن به مشتریان برای خدمت به خود و در نتیجه جلوگیری از استفاده از پیشخدمت های گران.
• بازآرایی: پرداخت مشتریان قبل از خوردن آنها.
راهنمای گام به گام: چطور

جایگزین کردن
به طور کلی، سؤال برای تفکر در اینجا این است: من چه چیزی را می توانم در محصول، مسئله یا فرآیند خودم جایگزین یا تغییر دهم؟ شما باید به بخش های جایگزین محصول خود یا فرآیند برای چیز دیگری فکر کنید.
سؤالات راهنما:
• من چه چیزی را می توانم جایگزین کنم تا پیشرفتی انجام دهم؟
• من چطور می توانم مکان، زمان، مواد یا افراد را جایگزین کنم؟
• آیا من می توانم بخشی را برای دیگری جایگزین کنم یا هر بخش را تغییر دهم؟
• آیا من می توانم افراد درگیر را جایگزین کنم؟
• آیا من می توانم قوانین را تغییر دهم؟
• آیا من باید اسم را تغییر دهم؟
• آیا من می توانم از فرآیندها یا رویکردها استفاده کنم؟
• آیا من می توانم شکل، رنگ، زبری، صدا یا بو را تغییر دهم؟
• آیا من می توانم از این ایده برای پروژه های دیگر استفاده کنم؟
• آیا من می توانم احساسات یا نگرش خودم را نسبت به آن تغییر دهم؟
از اینها بجای شروع با: “من می توانم …” استفاده کنید

ترکیب
سؤال کلی برای تفکر در اینجا این است: من چطور می توانم دو یا چند بخش از محصول، مسئله یا فرآیند را طوری ترکیب کنم تا به محصول، مسئله یا فرآیند متفاوتی برای افزایش همکاری دست پیدا کنیم؟ تفکر خلاق شامل ترکیب ایده های غیر مرتبط قبلی، محصولات، یا خدمات به منظور ایجاد چیز جدید و نوآورانه می باشد.
سؤالات راهنمایی:
• چه ایده ها، مواد، ویژگی ها، فرآیندها، افراد، محصولات، یا اجزاء را من می توانم ترکیب کنم؟
• آیا من می توانم این یا آن را با اشیاء دیگر ترکیب یا ادغام کنم؟
• چه چیزی را من می توانم ترکیب کنم تا اینکه تعداد کاربردها را به حداکثر برسانم؟
• من چه چیزی را می توانم برای کاهش هزینه های تولید ترکیب کنم؟
• چه موادی را می توانم ترکیب کنم؟
• در کجا می توانم همکاری ایجاد کنم؟
• کدام یک بهترین عناصری می باشند که من می توانم گرد هم آورم تا اینکه به نتیجه خاصی دست پیدا کنم؟

انطباق
به طور کلی، سؤالی که شما باید به آن فکر کنید این است: چه چیزی را من می توانم در محصول، مسئله یا فرآیند خودم منطبق کنم؟ فکر کنید که کدام یک از بخش های محصول یا فرآیندها را شما می توانید تطبیق دهید تا اینکه مسئله خود را حل کنید.
سؤالات راهنما:
• من کدام بخش از محصول را می توانم تغییر دهم؟
• آیا من می توانم ویژگی های یک جزء را تغییر دهم؟
• آیا من می توانم الهام بخشی در سایر محصولات یا فرآیندها را اما در زمینه های متفاوتی جستجو کنم؟
• آیا این تاریخچه هرگونه راه حلی را ارائه می کند؟
• من کدام ایده ها را می توانم از محصولات افراد دیگر تطبیق، کپی، یا قرض بگیرم.
• چه فرآیندهایی را من باید تطبیق دهم؟
• آیا من می توانم با زمینه یا گروه هدف منطبق شوم؟
• من چه چیزی را می توانم در این یا آن روش به منظور گرفتن این نتیجه تطبیق دهم؟

اصلاح
به طور کلی، سؤالی که شما باید بر آن متمرکز شوید این است: چه چیزی را من می توانم اصلاح کنم یا تأکید کم و بیش در محصول، مسئله یا فرآیند خودم داشته باشم؟ آیا من می توانم آیتم را به نوعی تغییر دهم؟ آیا من می توانم معنی، رنگ، حرکت، صدا، بو، فرم یا شکل را تغییر دهم؟ وقت آن است که ایده، محصول، مسئله یا فرآیند خود را بزرگ یا مبالغه کنید – یا آن را کوچک کنید. این سؤالات، بینش های جدیدی در این مورد به شما ارائه خواهند کرد که کدام اجزاء مهمترین هستند. در مورد بخش تغییر یا همه وضعیت ها یا محصولات کنونی فکر کنید. در عوض، محصول را به روش غیر معمول منحرف کنید.
سؤالات راهنما
• من چه چیزی را می توانم بزرگ یا بزرگ تر کنم؟
• من چه چیزی را می توانم کاهش داده یا حذف کنم؟
• آیا من می توانم دکمه ها، رنگ ها، اندازه و … را مبالغه یا غلو کنم؟
• آیا من می توانم گروه هدف را رشد دهم؟
• چه چیزی می تواند برتر، بزرگ تر یا قوی تر باشد؟
• آیا من می توانم سرعت یا فرکانس آن را افزایش دهم؟
• آیا من می توانم بسیاری از ویژگی ها را اضافه کنم؟
• من چطور می توانم بسیاری از ارزش ها را اضافه کنم؟
• شما چه چیزی را می توانید حذف یا کوچکتر، متراکم، پائین تر، کوتاه تر یا سبک تر- یا ساده، تقسیم با کاهش دهید؟
• من چه چیزی را می توانم به این یا آن روش تغییر دهم به طوری که نتیچه چنین و چنانی بدست آورم؟
INTERACTION-DESIGN.ORG

استفاده دیگر
سؤال کلی برای در نظر گرفتن در اینجا این است؟ من چطور می توانم از اشیاء استفاده دیگری بکنم؟ روش های جدید برای استفاده از محصول یا خدمات چه می باشد؟ آیا من می توانم به کاربران دیگر در صورتی برسم که محصول را اصلاح کنم؟ آیا بازار دیگری برای محصول وجود دارد؟ وقت آن رسیده است که تدبیر کنید که شما چطور ممکن است قادر به قرار دادن محصول یا ایده کنونی خود برای کاربردها یا اهداف دیگر باشید؟
سؤالات راهنما:
• از آن چه استفاده دیگری می توان کرد؟
• یک کودک چطور می تواند از آن استفاده کند؟ – یک شخص مسن تر چطور؟
• افراد با معلولیت های مختلف چطور می توانند از آن استفاده کنند؟
• کدام گروه هدف دیگر می تواند از این محصول بهره مند شود؟
• چه نوع دیگری از کاربر به محصول من نیاز خواهد داشت یا آن را خواهد خواست؟
• چه کسی یا چه چیز دیگری ممکن است قادر به استفاده از آن باشد؟
• آیا آن را می توان توسط فرد دیگری غیر از آنهایی به کار برد که در اصل برای آن در نظر گرفته شده بود؟
• آیا روش های جدیدی برای استفاده از آن در شکل و فرم کنونی وجود دارد؟
• آیا ممکن است کاربردهای احتمالی دیگری در صورتی وجود داشته باشد که من محصول را اصلاح کنم؟
• من چطور می توانم از چیزی به روش خاصی با انجام چه کاری استفاده مجدد کنم؟
INTERACTION-DESIGN.ORG

حذف
سؤال کلی شما برای در نظر گرفتن در اینجا این است: من چه چیزی را می توانم در محصول، طراحی یا خدمات خودم حذف کنم؟ فکر کنید چه اتفاقی ممکن است در صورتی بیفتد که شما بخش هایی از ایده خود را حذف، ساده، کاهش یا به حداقل برسانید. اگر شما به آراستن ایده، خدمات یا فرآیند خود ادامه دهید – می توانید به تدریج چالش خود را به آن بخش یا عملکرد محدود کنید که مهمترین است.
سؤالات راهنما:
• من چه چیزی را می توانم بدون تغییر عملکرد آن حذف کنم؟
• آیا من می توانم زمان یا اجزاء را کاهش دهم؟
• چه اتفاقی خواهد افتاد اگر من یک جزء یا بخشی از آن را حذف کنم؟
• آیا من می توانم تلاش را کاهش دهم؟
• آیا من می توانم هزینه ها را کاهش دهم؟
• من چطور می توانم آن را ساده کنم؟
• چه چیزی غیر ضروری یا بدون نیاز می باشد؟
• آیا من می توانم قوانین را حذف کنم؟
• آیا من می توانم آن را کوچک تر کنم؟
• آیا من می توانم محصول خودم را به بخش های مختلف تقسیم کنم؟
• آیا من می توانم چیزی را با انجام کاری حذف کنم؟
INTERACTION-DESIGN.ORG

باز آرایی
به طور کلی، شما باید این سؤال را از خودتان بپرسید: من چطور می توانم محصول یا مسئله را تغییر دهم، مجدّداً مرتب کنم یا معکوس کنم؟ در صورتی که من این فرآیند را برعکس انجام دهم، چه کاری انجام خواهم داد؟
سؤالات راهنما:
• من چه چیزی را می توانم به نوعی باز آرایی کنم – آیا من می توانم اجزاء، الگو، یا طرح را مبادله کنم؟
• آیا من می توانم سرعت یا برنامه را تغییر دهم؟
• در صورتی که بخشی از مسئله، محصول یا فرآیند شما برعکس عمل کنند، من چه کاری انجام خواهم داد؟
• من چه چیزی را می توانم به چه روشی باز آرایی کنم به طوری که این اتفاق بیفتد؟

author-avatar

درباره سامان سنندجی

سامان سنندجی، صاحب امتیاز سایت samansanandaji.com هستش. بیشتر مقالات وی در روزنامه هایی از قبیل فرصت امروز و هفته نامه شنبه به چاپ رسیده است. همچنین نویسنده در سایت اصفهان پلاس نیز می باشد. اطلاعات بیشتر در خصوص وی از طریق صفحه درباره من در دسترس است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.